Wat moet je regelen vlak voor je vrijlating?

Met deze checklist controleer je wat je nog moet regelen. Het gaat om zaken die je geregeld moet hebben voordat je vrijkomt. Kom je er niet uit, vraag dan om hulp bij je mentor of casemanager.

1 Heb je een geldig identiteitsbewijs?

2 Ken je je burgerservicenummer (BSN)?

3 Heb je een DigiD?

4 Heb je een bankrekening?

5 Heb je een inkomen als je vrijkomt?

6 Zo nee, sta je ingeschreven bij www.werk.nl van een Nederlandse gemeente??

7 Heb je een overzicht van je schulden gemaakt?

8 Heb je onderdak geregeld als je vrijkomt?

9 Zo nee, sta je ingeschreven als woningzoekende?

10 Heb je een zorgverzekering?

11 Weet je waar je je kunt melden voor nazorg als je vrijkomt?

12 Weet je bij wie je na je vrijlating terecht kunt als je problemen hebt?

 

Identiteitsbewijs – Officieel document waarmee je bewijst wie je bent. Afgekort als ID. Een paspoort of ID-kaart zijn voorbeelden van identiteitsbewijzen.

DigiD – Afkorting van Digitale Identiteit. Met je DigiD kun je inloggen op websites van de overheid. Je DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Burgerservicenummer (BSN) – Het is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP).

Zorgverzekering – Dit is een speciale verzekering tegen de ziektekosten. Deze verzekering is in Nederland verplicht. Dat wil zeggen dat iedereen in Nederland een zorgverzekering moet hebben afgesloten.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sjoerd van Berge Henegouwen

Dit artikel is van de redactie

Pin It on Pinterest

Share This