Uit de gevangenis, en nu?

ZIT JOUW GEVANGENISSTRAF ER (BIJNA) OP? DE GEMEENTE WAAR JE GAAT WONEN, IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE NAZORG NA JOUW DETENTIE. JOUW GEMEENTE KAN DE RECLASSERING VRAGEN DAARBIJ TE ONDERSTEUNEN. OOK IN DE GEVANGENIS IS DE RECLASSERING MEESTAL AL BETROKKEN BIJ UW TERUGKEER IN DE MAATSCHAPPIJ.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) kan de reclassering vragen om een plan van aanpak op te stellen. Dat plan gaat over welke stappen u in de gevangenis kunt zetten voor een goede terugkeer in de maatschappij.

• Trainingen in de gevangenis
• Penitentiair Programma
• Terugkeer in je gemeente
• Hulpinstanties

TRAININGEN IN DE GEVANGENIS
De reclassering biedt trainingen aan in de gevangenis. Zo kan het zijn dat u tijdens detentie een gedragstraining gaat volgen. Alle trainingen die de reclassering aanbiedt, richten zich op uw gedrag (bijvoorbeeld een agressietraining), zodat u na detentie niet opnieuw in de problemen komt. Tijdens sommige trainingen kunt u praktische zaken aanpakken. Denk aan het maken van een cv of het oefenen van een sollicitatiegesprek. Het is ook mogelijk dat u ‘binnen’ met een training begint die u ‘buiten’ bij de reclassering afmaakt.

PENITENTIAIR PROGRAMMA
Bent u veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf? Dan kan u in aanmerking komen voor een ‘Penitentiair Programma’ (PP). U verblijft dan buiten de gevangenis. Een PP richt zich op een goede terugkeer in de samenleving. Tijdens dit programma kunt u bijvoorbeeld werken, maar ook een opleiding of een behandeling volgen. De reclassering adviseert, op verzoek van de Dienst Justitiële Inrichting (DJI), over uw deelname aan het PP. Ook kijken wij of er bijzondere voorwaarden in het kader van dit programma gewenst zijn. Hoe lang het programma duurt, hangt af van de wetgeving die voor u geldt. Op hoofdlijnen geldt onderstaande:

WANNEER BENT U VEROORDEELD TOT EEN GEVANGENISSTRAF EN HOE LANG?
Vóór 1 december 2021 en alleen als u een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar of langer heeft gekregen Maximale duur van het PP. Maximaal 1/6e deel van uw gevangenisstraf Na 1 december 2021 en alleen als u een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden tot maximaal één jaar heeft gekregen Maximale duur van het PP. Maximaal 2 maanden. 

Om deel te kunnen nemen aan het Penitentiair Programma moet u een dagbesteding hebben van minimaal 26 uur per week. Een andere voorwaarde is geschikte huisvesting. Tijdens het Penitentiair Programma kan het zijn dat u een enkelband moet dragen.

TERUGKEER IN UW GEMEENTE
Hoe de nazorg er precies uitziet, verschilt per gemeente. De meeste gemeenten hebben een gemeentelijk coördinator nazorg. Die ondersteunt (ex-) gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving. Bijvoorbeeld bij het vinden van een woning en het verkrijgen van passend werk of een uitkering. De gemeente kan hierbij ook samenwerken met de reclassering. Tijdens uw detentie kunt u hierover contactopnemen met de casemanagers van de Justitiële Inrichting (gevangenis) waar u verblijft. Heeft u na detentie nog een vorm van reclasseringstoezicht? Dan krijgt u na uw detentie sowieso te maken met de reclassering.

HULPINSTANTIES
Voor, tijdens en na uw toezicht, werkstraf of detentie kunt u aankloppen bij verschillende organisaties en instanties voor hulp en advies. Bijvoorbeeld over uw leven na detentie, het zoeken van werk, het oplossen van schulden of het aanpakken van uw verslaving. Uw reclasseringswerker ondersteunt u waar nodig.

GEVANGENENZORG NEDERLAND
Hulporganisatie voor gevangenen, ex-gevangenen en de familie van gevangenen. Vrijwilligers leggen bezoeken af in heel Nederland. Maatschappelijk werkers, in dienst bij Gevangenenzorg Nederland, sturen hen aan.

STICHTING EXODUS
Opvang en begeleiding gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familie.

HUMANITAS
Vrijwilligersorganisatie die o.a. verschillende programma’s aanbiedt binnen het thema ‘detentie’. Zowel voor (ex-)gedetineerden, als voor hun gezin.

BUREAU BUITENLAND
Afdeling van de reclassering die opkomt voor de belangen van in het buitenland gedetineerde Nederlanders

STICHTING EPAFRAS
Geestelijke begeleiding van in het buitenland gedetineerde Nederlanders.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sjoerd van Berge Henegouwen

Dit artikel is van de redactie.

Pin It on Pinterest

Share This