Toekomstperspectief in de TBS

HET THEMA VAN DEZE TIMEYS IS “EEN NIEUWE START.” VOOR MENSEN DIE TBS MET DWANGVERPLEGING OPGELEGD HEBBEN GEKREGEN, KAN HET LASTIG ZIJN OM EEN NIEUWE START TE MAKEN. TOCH KUNNEN ZOWEL DE TBSGESTELDE ALS DE BETROKKENEN BIJ HET TBS-SYSTEEM TOEKOMSTPERSPECTIEF CREËREN, ZODAT DE TBS-GESTELDE EEN STAP VOORUIT KAN ZETTEN.

DE DUUR VAN DE TBS
De tbs-maatregel bestaat in verschillende vormen. E n van die vormen is de ongemaximeerde tbs met dwangverpleging. Voor veel mensen die deze vorm van tbs opgelegd hebben gekregen, is dit een lang traject. Soms zit een tbs-gestelde al jaren in de tbs, maar levert de behandeling onvoldoende resultaat op ten aanzien van het verminderen van het recidiverisico. Dan kan iemand worden geplaatst op de Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg (LFPZ), ook wel de longstay genoemd.

STAPPEN ZETTEN
Als (langdurig) tbs-gestelde is het vaak lastig om moed te houden. Voor de tbs-gestelde geldt dat het kan helpen om mee te werken aan de behandeling, om zo het toekomstperspectief te vergroten. Bij een positief verloop van de behandeling, kunnen er vrijheden worden opgebouwd. Dit gebeurt vaak eerst binnen de kliniek en vervolgens daarbuiten door middel van verloven en resocialisatie.

Ook voor de tbs-gestelden die op de longstay-afdeling zijn geplaatst, bestaat er toekomstperspectief. Vroeger was het beeld minder rooskleurig als je op de longstay verbleef, maar tegenwoordig stroomt ongeveer de helft van de longstay geplaatsten weer uit naar een behandelkliniek of andere uitstroomplek. Ook als longstay-geplaatste kan er dus uitgekeken worden naar de toekomst.

WERKCONFERENTIE RECHT & TBS (CONFERENTIE VAN LUNTEREN)
Om dit toekomstperspectief voor de tbs-gestelde en het tbs-systeem te behouden, is het ook belangrijk dat er kritisch naar het systeem gekeken wordt. In de Werkconferentie Recht & TBS gaan organisaties die bij de tbs betrokken zijn met elkaar om tafel om knelpunten van de tbs op een rij te zetten en te zorgen voor verbeteringen. Dit gebeurt eens in de paar jaar. Er wordt gekeken hoe de gemiddelde behandelduur omlaag kan worden gebracht en hoe uitstromen uit de tbs zo goed mogelijk kan verlopen. Tijdens de vierde conferentie werd bijvoorbeeld afgesproken dat bij een behandelimpasse sneller een driegesprek met de tbs-gestelde, de behandelaar en de advocaat zou worden gepland, om zo te zorgen voor vooruitgang. Tijdens de vijfde conferentie, die recentelijk plaatsvond, werd onder meer besproken of het voor de tbs-gestelde die uit de tbs komt makkelijker kan worden gemaakt om een huis te vinden.

ZORGCONFERENTIE
In sommige gevallen lukt het de tbs-gestelde en de kliniek niet om samen vooruit te komen. De behandeling ligt dan stil. In die gevallen kan een zorgconferentie helpen. Voor tbs-gestelden die al vijftien jaar of meer in de tbs verblijven en die niet op een longstay-afdeling zitten, wordt vanzelf een zorgconferentie aangevraagd. Voor anderen geldt dat er eerst zal worden gekeken naar alternatieven. Als die alternatieven niet hebben geholpen, kan uw advocaat, de kliniek of het Ministerie van Justitie en Veiligheid een zorgconferentie aanvragen.

In een zorgconferentie komen medewerkers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, medewerkers van de tbs-kliniek, externe deskundigen, de tbs-gestelde en de advocaat bij elkaar. Samen bespreken ze de knelpunten van de tbs-behandeling, waarom de tbs zo lang duurt en of er mogelijkheden zijn om daar wat aan te veranderen. De tbs-gestelde is meestal bij een deel van het gesprek aanwezig en kan ook zijn visie geven. Een zorgconferentie geeft de mogelijkheid om creatieve manieren te bedenken waarop de behandeling of uitstroom vooruit kan worden geholpen. Op die manier kunnen er inzichten ontstaan waar de kliniek zelf niet aan had gedacht. Neem contact op met uw tbs-advocaat als u wil weten of een zorgconferentie iets voor u kan zijn. Uw tbs-advocaat kan u hier gespecialiseerd advies over geven.

Ook voor de longstay is er toekomstperspectief.

Mr. Iris van Mulbregt

strafrechtadvocaat
Knoester Van Der Hut & Alberts Advocaten

 

 

1 Reactie

  1. Peter Braun

    Goed gedaan! “Samen kom je verder”

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sjoerd van Berge Henegouwen

Iris van Mulbregt
Strafrechtadvocaat bij Knoester Van Der Hut & Alberts Advocaten

Pin It on Pinterest

Share This