PLUKKEN VAN EEN KALE KIP

Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Tegenwoordig betekent dat niet alleen ‘zitten’, maar tracht de overheid ook het geld dat met de misdaad is verdiend, van je af te nemen. Kaal te plukken zoals dat heet, naar de gelijknamige ‘Plukzewetgeving’. Het gaat hierbij vaak om grote bedragen.

De overheid heeft meer mogelijkheden gekregen om dit geld terug te vorderen. Het Openbaar Ministerie kan de rechter verzoeken om jou en je medeverdachte hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de gezamenlijke betalingsverplichting. Dat kan wel eens heel nadelig voor je uitpakken. Goed opletten dus!

Een voorbeeld kan dit verduidelijken: Stel iemand dealt samen met een ander cocaïne. Er wordt goed verdiend en besloten wordt de buit te verdelen. Geld moet rollen is het motto van de een en er blijft niets over. De ander is zuiniger en investeert het geld. Uiteindelijk lopen beiden tegen de lamp en worden veroordeeld voor de handel in cocaïne. Het OM vordert daarnaast een ontnemingsbedrag ter hoogte van € 200.000,-. De rechter ziet in dat jullie een ruime tijd hebben gehandeld en jullie zouden beiden € 100.000,- moeten betalen.

Om elkaar niet te verlinken geven jullie echter geen commentaar over de verdeling en besteding van het verdiende geld. De rechter besluit daarop dat jullie hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de gezamenlijke betalingsverplichting.

Zodra het OM de € 200.000,- wil innen ziet zij dat de een geen cent meer heeft maar dat de ander voldoende vermogen heeft opgebouwd. Door de hoofdelijke aansprakelijkheid zal het gehele bedrag, dus € 200.000,-,bij die ander worden geïnd. Naast het misdaadgeld wordt ook het legale geld afgepakt. Wat resteert is de mogelijkheid om de kale kip voor de civiele rechter te dagen om € 100.000,- terug te betalen. Het OM heeft echter waarschijnlijk terecht gezien dat er bij die kale kip niets te plukken valt en vermoedelijk zal ook jij niets meer terug zien van het geld.

Wat valt hieraan te doen? Bepaal vooraf met je advocaat een duidelijke strategie. In sommige gevallen dient een andere houding en opstelling gekozen te worden dan die tijdens de strafzaak. Het kan zijn dat je in de strafzaak niet hebt willen verklaren over de medeverdachte om hem uit de wind te houden. Echter, om in de ontnemingszaak te voorkomen dat een rechter een hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling oplegt, kan het wel verstandig zijn om bijvoorbeeld openheid van zaken te geven ten aanzien van de verdeling van de buit. Overleg dit vooraf goed met je advocaat. Een gespecialiseerde advocaat kan voorkomen dat je onterecht wordt kaalgeplukt.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sjoerd van Berge Henegouwen

Geertjan van Oosten
Strafrechtadvocaat bij
van Oosten-Schulz-de Korte

Pin It on Pinterest

Share This