MEET THE LAWYERS – Claartje van Keulen & Claudia Dirkzwager

KUNNEN JULLIE IETS OVER JEZELF VERTELLEN ALS ADVOCAAT?
Van kinds af aan bestaat er al een enorme fascinatie voor alles wat met criminaliteit te maken heeft. We zijn dan ook nog elke dag blij dat we van onze passie ons beroep hebben kunnen maken. Een goede strafrechtadvocaat is bij ons niet alleen iemand die de ‘maas in de wet’ weet te vinden en juridische betogen houdt. Dat is zeker een belangrijk aspect in ons werk, maar even belangrijk voor ons is het opbouwen van een goede cliënt-advocaat verstandhouding, waar sprake is van wederzijds respect.

Het is naar onze vaste overtuiging dat die werkwijze ertoe heeft geleid dat we door de jaren heen een vaste kring van cliënten hebben weten op te bouwen. Voor wat betreft het strafrechtkantoor hebben we drie strafrechtadvocaten waarvan de samenwerking alweer een decennia teruggaat. Claartje van Keulen, Claudia Dirkzwager en Kim Kieft hebben hiervoor alle drie voor hetzelfde gerenommeerde strafrechtkantoor gewerkt en vanuit die samenwerking hebben we door de jaren heen ons eigen strafrechtkantoor opgebouwd, onder de naam Van Keulen & Dirkzwager Advocaten.

Sinds dat we ons eigen kantoor zijn gestart voelen we veel vrijheid om de advocaat te zijn die we willen zijn. Zo staat voor ons voorop dat we veel tijd besteden aan het bezoeken van onze gedetineerde cliënten. Daar is tijd voor aangezien we beschikken over een ondersteunend juridisch team die de belangrijke rechtsvragen in strafzaken tot in detail voor ons uitzoeken. Hierdoor hebben de advocaten verbonden aan ons kantoor meer tijd – zeker in de omvangrijke zaken – om onze cliënten veelvuldig te bezoeken in de PI, zodat we de strafzaak gezamenlijk kunnen voorbereiden om tot een goede strategie te komen.

WAT IS JULLIE EXPERTISE?
We zijn een ‘die hard’ strafrechtkantoor. We houden ons veelal bezig met georganiseerde misdaad zoals wapenhandel en drugszaken, liquidatie- en levensdelicten alsook vermogensdelicten. Verder zijn we gespecialiseerd in Jeugdstrafzaken, PIJ -en TBS-zaken.

WAT IS HET MEEST BIZARRE DAT JE OOIT HEBT MEEGEMAAKT?
Van Keulen: dat een cliënt zo boos was tijdens de zitting naar aanleiding van het requisitoir van de offi ciervan justitie, dat hij vanuit zijn stoel naar de offi cier rende en hem op een haartje na fysiek te pakken kreeg.

Dirkzwager: dat een client op het politiebureau in de advocatenkamer ineens voor mijn neus besloot z’n broek omlaag te trekken om vervolgens op de grond te plassen.

WAS IS HET MEEST COMPLEXE AAN JE WERK ALS ADVOCAAT?
Dat je overdag druk bent met clientbesprekingen en zittingen waardoor je regelmatig tot laat in de avond of in de weekenden je pleidooien moet schrijven. Dat kan je alleen maar volhouden als je je werk heel erg leuk vindt. En dat vinden wij.

DENK JE DAT ER IN DE TOEKOMST VEEL GAAT VERANDEREN IN DE ADVOCATUUR?
Wij denken dat in de toekomst met name meer nadruk zal komen te liggen op de rol van vermeende slachtoffers in het strafproces dan nu het geval is. In 2021 is de Wet uitbreiding slachtofferzaken in werking getreden, waarbij slachtoffers meer rechten hebben gekregen dan ze al hadden. Dit is op zich goed omdat dit kan bijdragen aan de verwerking van het leed wat is toegebracht, maar de versterking van de positie van slachtoffers moet niet ten koste gaan van de verdachte. Vaak wordt namelijk vergeten door slachtoffers dat de schuld ten tijde van het onderzoek ter terechtzitting nog niet is vastgesteld.

Er is in dat verband al eerder gesproken over een systeem waarbij eerst de schuld van de verdachte wordt vastgesteld en het slachtoffer daarna pas iets mag zeggen over de strafmaat. Plannen over dit systeem zijn afgeketst, maar het zou ons niets verbazen als deze plannen in de toekomst concreter worden uitgewerkt en wellicht toch ingevoerd gaan worden.

HOE DENKT JE OVER HET NEDERLANDSE STRAFKLIMAAT?
Wij vinden dat de voorlopige hechtenis te vaak als voorschot op een straf wordt genomen. Rechtbanken zouden vaker kritischer moeten kijken of een verdachte niet geschorst zou kunnen worden tot in ieder geval deuitspraak in eerste aanleg. Als dan een bewezenverklaring volgt, zou de schorsing opgeheven kunnen worden. Verder wordt door de maatschappij te vaak gezegd dat gevangenissen hotels zouden zijn, maar niet gerealiseerd wordt hoe het is om opgesloten te zitten en je continue aan alle regels te moeten schikken van de gevangenis. Bovendien wordt wel eens vergeten dat in Nederland relatief gezien hoog gestraft wordt in vergelijking met andere Europese landen, met name als het gaat in zaken waarbij hogere gevangenisstraffen opgelegd worden.

WAT ZOU JE VERANDERD WILLEN ZIEN IN HET NEDERLANDSE RECHTSSYSTEEM?
Dat er meer wordt gekeken naar alternatieven voor de voorlopige hechtenis, zoals het invoeren van thuisdetentie, het vaker schorsen met enkelband of het betalen van een borgsom. Verder vinden we het taakstrafverbod ook een draak in de wet, omdat de rechter de vrijheid moet hebben om alle belangen – ook bij ernstigere feiten – goed tegen elkaar af te wegen en zelf moet kunnen bepalen of een taakstraf een geschikte strafmodaliteit is.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sjoerd van Berge Henegouwen

Strafrechtadvocaat Claartje van Keulen & Claudia Dirkzwager
www.vankeulendirkzwager.nl

 

Pin It on Pinterest

Share This