MEET THE LAWYER – Eva Bakx

KUN JE IETS OVER JEZELF VERTELLEN ALS ADVOCAAT?
Het werken als strafrechtadvocaat omvat juist die aspecten van ons rechtssysteem die mij zo aantrekken. Aan de ene kant het puzzelen en uitzoeken van een dossier en het recht. Aan de andere kant het staan voor de verdediging, het beschermen en bijstaan van een cliënt tegen het Openbaar Ministerie. Ik sta dan ook alleen verdachten bij, geen slachtoffers. Ik ben sinds 2008 werkzaam als advocaat. Ik heb Nederlands recht met als master Strafrecht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2019 heb ik de specialistenopleiding strafrecht aan het Willem Pompe Instituut te Utrecht gevolgd. Al vanaf 2010 ben ik mij gaan toeleggen op het strafrecht. Per 1 januari 2017 heb ik samen met Robert Snorn ons huidige kantoor opgericht, waarbij wij er voor gekozen hebben om niets anders dan strafzaken te behandelen. Dit maakt dat wij ons volledig op het strafrecht concentreren en gespecialiseerd zijn.

WAT IS JULLIE EXPERTISE?
Ons kantoor is gespecialiseerd in strafzaken. Wij verdedigen een ieder in zijn / haar confrontatie met politie en justitie, door heel Nederland, in elke fase van het strafproces. Wij behandelen commune strafzaken (zoals rijden onder invloed, drugs(handel), diefstal, mishandeling, moord, doodslag, zeden) en in het bijzonder cassatiezaken bij de Hoge Raad, fi nancieel, economisch en jeugdstrafzaken. Wij investeren continu in ons kennisniveau. Wij hebben wekelijks overleg op kantoor waarin wij de uitspraken bespreken die door de strafrechters die week in Nederland en door het Europese Hof gedaan zijn.

WAT IS HET MEEST BIZARRE DAT JE OOIT HEBT MEEGEMAAKT?
Bizar is misschien niet het juiste woord, maar heel bijzonder was het wel om rechtsbijstand te verlenen aan een cliënte die in Bulgarije veroordeeld was tot een gevangenisstraf van 17,5 jaar voor een “moord op bijzonder gruwelijke wijze”. In Nederland is dat in eerste instantie omgezet naar een gevangenisstraf van 9 jaar. Na een cassatieprocedure is het voor cliënte zo gekomen dat zij geen gevangenisstraf hoefde uit te zitten voor dit feit. Een bijzondere en unieke zaak.

WAS IS HET MEEST COMPLEXE AAN JE WERK ALS ADVOCAAT?
Voor mij is dat denk ik toch de planning van zaken. Als een cliënt wordt opgepakt (en verhoord) is dat meestal niet gepland. Zo zijn er nog veel meer werkzaamheden die je niet zelf kunt inplannen. Het blijft soms lastig om aan alle aanvragen te voldoen, ook al zou je dat wel willen. Gelukkig hebben wij een team met meerdere advocaten waardoor wij het samen meestal wel kunnen oplossen.

WELKE DINGEN ZOU JE VERANDERD WILLEN ZIEN IN HET GEVANGENISWEZEN?
Wij krijgen regelmatig vragen van cliënten vanuit een PI over hun rechten en de mogelijkheden tot beklag etc. Het zou mooi zijn als er voor gedetineerden meer duidelijkheid was over hun rechten en plichten zodat zij in de PI minder afhankelijk zijn van rechtsbijstand hierin.

WAT ZOU JE VERANDERD WILLEN ZIEN IN HET NEDERLANDSE RECHTSSYSTEEM?
De laatste jaren is de rol van het slachtoffer steeds groter geworden in het strafproces. Als verdediging heb ik hier moeite mee. Een verdachte is bij de behandeling van de zaak op de zitting (nog) niet veroordeeld en hem aanspreken als dader door het slachtoffer wringt met die benadering. Het zou wat mij betreft beter zijn als de behandeling van de zaak op zitting de verdachte centraal blijft staan en dat er oog blijft voor de bijzondere positie van eenontkennende verdachte.

HOE DENK JE OVER HET NEDERLANDSE STRAFKLIMAAT?
In Nederland bestaan meerdere strafdoelen, waarvan preventie vaak een belangrijke is voor het pleidooi. Bijvoorbeeld om een alternatief aan te dragen voor de gevangenisstraf. Wat het betekent voor iemand om gedetineerd te zijn moet niet onderschat worden. Een alternatief voor detentie moet door de verdediging altijd besproken en onderzocht en zo nodig bepleit worden.

ZIJN ER CLIËNTEN DIE JIJ NIET WIL OF KAN VERDEDIGEN?
Wij behandelen alle strafzaken, ongeacht de aard of de ernst van het feit. En ongeacht of de zaak betalend of pro-deo is.

WAT DENK JE DAT CLIËNTEN OVER JE ZULLEN ZEGGEN?
Ik denk dat cliënten vinden dat ik duidelijk advies geef over hoe de zaak er voor staat. Ik werk graag samen met een cliënt, maar diegenen die ik al jaren bijsta, vertrouwen ook zonder input van hun kant volledig op mijn kunnen.

WAT IS JOUW BOODSCHAP VOOR ONZE LEZERS?
Als je een advocaat (nodig) hebt voor een strafzaak, zorg er dan voor dat je een specialist in het strafrecht spreekt en dat je deze advocaat volledig vertrouwt met jouw zaak.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sjoerd van Berge Henegouwen

Strafrechtadvocaat Eva Bakx
www.bakxsnorn.nl

 

Pin It on Pinterest

Share This