KINDCHECK

ALS IEMAND MET JUSTITIE IN AANRAKING KOMT, WORDT TIJDENS HET HELE JUSTITIEPROCES OP EEN AANTAL MOMENTEN GECONTROLEERD OF ER (ACHTERBLIJVENDE) KINDEREN ZIJN. DIT GEBEURT AL VANAF HET MOMENT DAT EEN VERDACHTE, ZOWEL MANNEN ALS VROUWEN, WORDT GEARRESTEERD DOOR DE POLITIE.

Als iemand in een huis van bewaring of gevangenis terechtkomt, voert DJI ook zo’n kindcheck uit. De casemanager van de gedetineerde vraagt hem of haar dan naar de aanwezigheid van (achterblijvende) kinderen en wat hun situatie is. Zo weten we of een gedetineerde ook ouder is. Als dat nodig is, wordt gezorgd voor het organiseren van zorg en opvang van de kinderen.

Dat kan zijn in de vorm van opvang door andere volwassenen, bijvoorbeeld de achtergebleven andere ouder of familieleden of in een adequate opvangvoorziening. Als voor de opvang van kinderen nog (aanvullende) maatregelen moeten worden getroffen, stelt DJI de gemeentelijke co rdinator nazorg daarvan op de hoogte.

OP BEZOEK
Als één van de ouders gedetineerd raakt, heeft dat grote invloed op de relatie tussen ouder en kind. Daarom investeert DJI in het behoud van de relatie tussen ouders en hun kinderen. Kinderen kunnen bij hun ouder langskomen tijdens het reguliere bezoekuur. In het huis van bewaring en in het basisprogramma duurt dat ongeveer   n uur, in de gevangenis en het plusregime ongeveer twee uur. Ook is er het Ouder Kind Detentieprogramma. Hierin zitten twee vormen van bezoek, waarin ouders activiteiten met hun kind(eren) kunnen ondernemen zonder dat daarbij andere familieleden aanwezig zijn: OKD-bezoekmomenten waarop het kind de ouder ongeveer twee uur lang kan bezoeken OKD-dagen, die meestal een dagdeel duren en waarbij de andere ouder soms kan meekomen De OKD-bezoekruimtes zijn kindvriendelijk ingericht en er zijn spelletjes en speelgoed. Er is wel bewaking aanwezig. Vrijwilligers van Stichting Exodus kunnen jonge kinderen begeleiden tijdens dit bezoek aan hun ouder in detentie. Hoe vaak OKD-dagen plaatsvinden in de gevangenis, verschilt per locatie. Een OKD vindt minimaal vier keer en maximaal twaalf keer per jaar plaats. In veeljustitiële inrichtingen worden ook nog speciale Ouder-Kinddagen georganiseerd, zoals een Sinterklaasfeest of sportdag.

POST
Gedetineerde ouders en hun kinderen kunnen gebruikmaken van een digitale postservice. Hierbij kunnen kinderen mailtjes sturen naar de penitentiaire inrichting die vervolgens bij de vader of moeder worden bezorgd. Kinderen mogen ook gewone post versturen naar hun ouder in detentie. Die post wordt altijd gecontroleerd.

BELLEN
Ouders die gedetineerd zijn, mogen bellen met hun kind(eren). Eén keer 10 minuten per week bellen is een recht, maar in de praktijk lukt het meestal om meerdere keren per week van de telefoon gebruik te maken.

Wat je hebt gedaan zegt niets over hoe goed en lief je bent als ouder

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sjoerd van Berge Henegouwen
Redactie Timeys

Pin It on Pinterest

Share This