INTEGREREN – Je hoeft het niet alleen te doen – instanties op een rij

 HUMANITAS
Als (ex-)gedetineerde kun je wel wat hulp gebruiken bij je terugkeer in de maatschappij. Humanitas Reintegratiecentra maakt dat makkelijker voor je. In het Re-integratiecentrum krijg je hulp bij het regelen van zaken als wonen, werk, zorg, inkomen, schulden en identiteitspapieren.

RECLASSERING NEDERLAND
Voorkomen en verminderen van crimineel gedrag. Dat is het doel van Reclassering Nederland. Zo dragen wij bij aan een veiligere samenleving. Dat doen we door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en een dader of verdachte te stimuleren crimineel gedrag te veranderen. Daarbij werken we samen met justitie, zorg, politie, gevangeniswezen en gemeenten.

EXODUS
Exodus Nederland is een vereniging met vijf leden die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij ons terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei. We bieden een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening. We richten ons ook op de familieleden en de kinderen van (ex-) gedetineerden. Dit doen wij bijvoorbeeld met het Ouders, Kinderen Detentieprogramma of de training Mijn kind en ik.

BUREAU MHR
Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR) is een vrijwilligersorganisatie die vanuit het hart van aandachtswijken aan een effectieve rehabilitatie en reintegratie van (ex-)gedetineerde jongeren van niet-westerse afkomst werkt. Daarbij ondersteunt de organisatie tevens het thuisfront van de jongeren bij de verwerking van de hechtenis en de rol die het gezin kan spelen bij de terugkeer van hun gezinslid in de samenleving. Desgewenst helpt de organisatie de slachtoffers bij het zoeken naar antwoorden op vragen en kan ook contact worden gelegd tussen slachtoffer en dader.

GEVANGENENZORG
Wij willen gevangenen op weg helpen naar een toekomst zonder criminaliteit. Een baan, huisvesting, eigenwaarde en positieve contacten zijn hiervoor ontzettend belangrijk. Onze vrijwilligers helpen gevangenen en ex-gevangenen hierbij. Met verschillende projecten helpen we gevangenen met het vinden van werk.

SURANT
Bent u, een vriend of familielid in detentie of pas uit detentie gekomen en op zoek naar hulp om de zaken op orde te krijgen? Onze coördinatoren en vrijwilligers zetten zich in om juist mensen zoals u op weg te helpen in de samenleving. Samen met de casemanagers wordt er op persoonlijk niveau een plan gemaakt zodat u een gemotiveerd en gestructureerd leven kan leiden.

STICHTING HEW
Zij hebben een programma om (ex-)gedetineerde voor te bereiden op zijn of haar re-integratie en participatie.

Programma:
– trainen in cognitieve vaardigheden;
– trainen arbeidsethiek;
– het op orde brengen van de vijf leefgebieden;
– het verzorgen van (gecertificeerde) vakopleidingen;

 

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sjoerd van Berge Henegouwen

Redactie Timeys

Pin It on Pinterest

Share This