HET PERSPECTIEF VAN DE GEDETINEERDE

Mede door de inspanningen van de Utrechtse hoogleraar Kelk bestaat sinds 1977 in Nederland een apart klachtrecht voor gedetineerden. Door middel van het klachtrecht wordt gepoogd de rechtspositie van gedetineerden te waarborgen. Inmiddels kan de Penitentiaire beginselenwet worden schouwd als de belangrijkste wet in het kader van de rechtsbescherming van gedetineerden.

Het leefklimaat in een penitentiaire inrichting wordt mede bepaald door het geldende regime. De Penitentiaire beginselenwet kent drie regimes: de algehele gemeenschap, de beperkte gemeenschap en het individueel regime. In de praktijk is nauwelijks onderscheid tussen het algehele en het beperkte regime, de verwachting is ook dat dit zal worden samengevoegd tot een gemeenschapsregime.

“Men are sent to prison as a punishment, not for punishment”

Clare Daly, Mick Wallace.

Het beperkte regime, in de praktijk vaak het BGG-regime genoemd, is gebruikelijk in alle huizen van bewaring en in de normaal, uitgebreid en extra beveiligde gevangenissen. In dit regime is het systeem promoveren en degraderen van toepassing. Dit systeem gaat er vanuit dat gedetineerden zelf verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van de terugkeer in de samenleving en daarmee voor de wijze waarop hun detentie wordt vormgegeven. Niet alle gedetineerden komen in aanmerking voor het systeem, zo worden kortgestraften (minder dan een maand gevangenisstraf) en gedetineerden met een maatregel ISD uitgesloten.

Binnen een maand na binnenkomst mag worden verwacht dat door een inrichting, zo veel mogelijk in overleg met de gedetineerde, een detentie- en re-integratieplan wordt vastgesteld. Hierbij wordt ook kenbaar gemaakt voor welke activiteiten uit het plusprogramma de gedetineerde in aanmerking komt. In voornoemd systeem is naast de verantwoordelijkheid van de gedetineerde ook de rol van de casemanager erg belangrijk. De casemanager fungeert als schakel tussen de gedetineerden, de directeur van de Penitentiaire Inrichting en de buitenwereld.

Wij van Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten behandelen strafzaken, maar staan uiteraard ook gedetineerden bij indien dit nodig is. Voor verzoeken omtrent overplaatsing, strafonderbreking of bezwaren tegen beëindiging van het penitentiair programma, visitaties of wel een dwangbehandeling, kan dit vaak ook nog kosteloos.

Bij vragen zijn wij een telefoontje van je verwijderd; vraag naar mr. Tommie Joris.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

mr. A.M.J. (Tommie) Joris
Advocaat bij Van Asselt & Broere

Pin It on Pinterest

Share This