BEZOEK

Als gedetineerde wil je natuurlijk niets liever dan je familie en vrienden op bezoek krijgen. Elke gedetineerde heeft in beginsel het recht gedurende ten minste één uur per week bezoek te ontvangen. In de huisregels van de inrichting is opgenomen op welke tijden en plaatsen bezoek mag plaatsvinden, de manier waarop bezoek moet worden aangevraagd en het aantal personen dat een gedetineerde tegelijkertijd mag ontvangen.

Het beperken of weigeren van bezoek
Het recht op bezoek kan beperkt of geweigerd worden. Gedetineerden die nog in voorlopige hechtenis zitten kunnen beperkt worden in hun bezoek. In de volksmond zit iemand dan ‘in beperkingen’ en mag hij of zij enkel contact hebben met zijn of haar advocaat. Tegen een dergelijke beperking kan men een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank. In alle overige gevallen doet een gedetineerde zelf zijn bezoekaanvragen bij de directeur van de inrichting. De directeur kan het aantal personen dat wordt toegelaten tot het bezoek beperken. Personen kunnen geweigerd worden indien dit noodzakelijk is met het oog op bijvoorbeeld orde en veiligheid. Van een weigering wordt de gedetineerde schriftelijk op de hoogte gebracht.

Bezoek met toezicht
In beginsel vindt het bezoek plaats in een bezoekzaal met collectief toezicht. Ook kan het bezoek in een aparte ruimte onder individueel toezicht plaatsvinden. Dit individueel toezicht kan bestaan uit het opnemen of beluisteren van de gesprekken tijdens het bezoek. Dit individueel toezicht wordt enkel toegepast wanneer dit noodzakelijk is op grond van bijvoorbeeld de orde of veiligheid in de inrichting, de bescherming van de nationale veiligheid of het opsporen van strafbare feiten. Aan de gedetineerde moet vooraf mededeling worden gedaan over de aard en de reden van het toezicht.

Bezoek zonder toezicht
Het is in normaal beveiligde gevangenissen en huizen van bewaring mogelijk om bezoek zonder toezicht, ook wel BZT genoemd, te ontvangen. Zowel de gedetineerde als de bezoeker moet een verzoek hiertoe indienen bij de directeur. Een gedetineerde kan maximaal eenmaal per maand BZT ontvangen wanneer hij/zij minstens 6 maanden vast zit en het bezoek redelijkerwijs bijdraagt aan het behoud of het versterken van de band met het bezoek. BZT moet van belang zijn voor resocialisatie en de band met het bezoek moet hecht en duurzaam zijn.

Tips voor bezoekers
Bezoek dient altijd te beschikken over een geldig legitimatiebewijs, anders kan het bezoek geweigerd worden. Telefoons zijn tijdens het bezoek niet toegestaan. Bezoekers moeten ‘piepvrij’ naar binnen kunnen, dus het is raadzaam om zo weinig mogelijk metaal te dragen. De directeur kan ook bepalen dat een bezoeker aan zijn kleding en meegebrachte voorwerpen wordt onderzocht. De directeur kan aangetroffen voorwerpen, zoals mobiele telefoons, gedurende het bezoek onder zich houden. Na afloop van het bezoek krijgt de bezoeker deze voorwerpen weer terug. Het binnenbrengen van contrabande zoals telefoons en drugs kan leiden tot een bezoekverbod.

Onderling gedetineerdenbezoek
Bezoek omvat eveneens de mogelijk dat gedetineerden die op verschillende afdelingen in één inrichting, dan wel gedetineerden die in verschillende inrichtingen verblijven elkaar kunnen bezoeken. Daarbij dient er sprake te zijn van een hechte relatie met een gedetineerd familielid. Bezoek van gedetineerden die niet in dezelfde inrichting verblijven kan alleen plaatsvinden wanneer beide instellingen daarmee instemmen.

Klachten
Het is voor gedetineerden mogelijk om een klacht in te dienen met betrekking tot (de weigering) van het bezoek. Op het moment dat u stelselmatig problemen ondervindt ten aanzien van het bezoek kunt u zich altijd tot ons kantoor wenden. Wij kunnen u dan adviseren over de te nemen stappen met betrekking tot uw klacht.

 

Van Berge Henegouwen Advocaten
Mw. mr. B.N.R. (Bo) Maenen – Advocaat
mr. M.C.J. (Menno) Heinen – Juridisch Medewerker

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sjoerd van Berge Henegouwen
Sjoerd van Berge Henegouwen
Strafrechtadvocaat bij van Berge Henegouwen advocaten

Pin It on Pinterest

Share This