BEN JE VERDACHTE IN EEN STRAFZAAK, MAAR ONSCHULDIG?

Ben je onterecht veroordeeld?
Dan kan een grondig dossieronderzoek door A FONDO Recherchebureau wel eens van pas komen.

Wij werken ook samen met advocaten.

VERSCHIL ADVOCAAT EN RECHERCHEBUREAU
Een advocaat behartigt de belangen van zijn cliënt. Er zal altijd worden geprobeerd om de feiten en omstandigheden in het voordeel van de cliënt uit te laten vallen. Een goede advocaat zal het dossier zelf doorzoeken op ontlastende feiten, omstandigheden of bewijs om een zo goed mogelijke verdediging te kunnen voeren. Ook zal er gekeken worden naar vormverzuimen, dit zijn onrechtmatigheden in het strafrechtelijk vooronderzoek. Advocaten mogen echter geen recherchewerkzaamheden verrichten voor hun cliënten. Ook mogen advocaten bijvoorbeeld geen getuigenverhoren afnemen en hiervan een rapport maken.

A FONDO heeft een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zodat er wel recherchewerkzaamheden uitgevoerd mogen worden. Een dossieronderzoek kan in elke fase van het strafproces van toegevoegde waarde zijn doordat er aan waarheidsvinding wordt gedaan. Het betreft een feitenonderzoek en onze bevindingen kunnen door de advocaat worden gebruikt in de verdediging, maar het onderzoeksrapport kan ook in zijn geheel worden toegevoegd aan het strafdossier. Een dergelijk onderzoek kan dus erg waardevol zijn. Doordat wij met een analytische, tactische en soms technische blik naar het dossier kijken, zien wij soms details of verbanden die eerder niet waren opgevallen maar die de strafzaak wel een hele andere wending kunnen geven. Er zijn soms ook mogelijkheden voor het vergaren van aanvullend bewijs.

HOE ZIET EEN DOSSIERONDERZOEK DOOR A FONDO ER UIT?
Wat wij als recherchebureau doen en goed kunnen, is het gedetailleerd in kaart brengen van een dossier. Het gehele strafdossier wordt door ons grondig en tactisch geanalyseerd. Alle gebeurtenissen worden chronologisch in een tijdlijn verwerkt. Daarna wordt er gekeken naar het bewijs, zoals getuigenverhoren of tapverslagen. Is het bewijs wel op de juiste manier geïnterpreteerd? Is het bewijs op waarheid onderzocht? Zijn er ontlastende omstandigheden die niet in het dossier terug komen? Worden er misschien dossierstukken achtergehouden? De geschetste gebeurtenissen en het bewijsmateriaal worden gecontroleerd in de tijdlijn en eventuele tegenstrijdigheden worden in kaart gebracht. Ook kunnen er alternatieve scenario’s worden onderzocht. Vanwege onze juridische achtergrond kunnen wij waarde toevoegen aan het rechercheonderzoek en kunnen wij de acties voortdurend spiegelen aan de juridische realiteit.

WAT VOOR AANVULLEND RECHERCHEONDERZOEK IS ER MOGELIJK?
Naar aanleiding van de dossieranalyse kunnen er een aantal zaken uitrollen die nader onderzocht moeten worden, of er kan nieuw bewijs verzameld worden ten behoeve van de verdediging. Indien er getuigen zijn die mogelijk ontlastend zouden kunnen verklaren, dan zijn wij bevoegd om deze getuigen te horen. Het getuigenverhoor is dan wel op basis van vrijwilligheid. In sommige gevallen kan het ook van toegevoegde waarde zijn om de dag waarop de tenlastelegging is gebaseerd en waarop het strafbare feit zou zijn gepleegd, helemaal in kaart te brengen. Misschien kan er namelijk wel aangetoond worden dat u op de betreffende dag op dat tijdstip helemaal niet op die locatie kan zijn geweest. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bankgegevens, mobiele locatiegegevens en camerabeelden die door ons opgevraagd, geanalyseerd en ik kaart gebracht kunnen worden. Dit geldt overigens ook voor belastende getuigenverklaringen. De verklaringen kunnen op waarheid worden onderzocht en getoetst aan de hand van de beschikbare methoden en gegevens.

FORENSISCH DESKUNDIGEN
Wij werken daarnaast ook samen met gerechtelijk deskundigen op het gebied van forensisch- en digitaal onderzoek. Zij kunnen bijvoorbeeld DNA- en/of sporenonderzoek doen, forensisch bewijs beoordelen of telefoongegevens uitlezen. Omdat zij op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op forensisch- en technisch gebied, kunnen zij het forensische onderzoek van de politie en het NFI op de juiste manier interpreteren en beoordelen.

HERZIENING
Ook als er een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling heeft plaatsgevonden, bestaan er mogelijkheden om een rechercheonderzoek te laten doen. Herziening kan in uitzonderlijke gevallen een onherroepelijke veroordeling ongedaan maken. De meest voorkomende reden voor herziening is dat er na de veroordeling een nieuw feit bekend is geworden. Dit nieuwe feit wordt een novum genoemd. Om tot herziening te komen moet dat novum zo belangrijk zijn, dat de rechter waarschijnlijk tot een ander oordeel zou zijn gekomen als dit feit tijdens het proces bekend was geweest. Hierbij kan gedacht worden aan nieuw DNA-bewijs (of –onderzoek), nieuwe inzichten van deskundigen of een nieuwe (geloofwaardige) getuigenverklaring.

De advocaat van de veroordeelde kan bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek indienen. Dit verzoek moet uiteraard heel goed onderbouwd zijn. Een uitgebreid onderzoeksrapport door A FONDO kan daarin veel betekenen. In een rechercheonderzoek wordt namelijk slechts naar feiten gekeken. Indien de Hoge Raad besluit de zaak te heropenen, dan wordt de strafzaak verwezen naar een gerechtshof dat nog niet eerder over de zaak heeft geoordeeld. Het gerechtshof kan op basis van een nieuw onderzoek de verdachte vrijspreken of de veroordeling in stand houden.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van een onderzoek? Neem dan contact op met je advocaat, of vraag aan je casemanager of je ons mag e-mailen.

1 Reactie

 1. Mohamad Farah

  Hoi,

  Mijn naam is Lim en ik ben onterecht opgesloten voor een verkrachting dat ik niet heb gepleegd. Een meisje had 200 euro geleend van mij en wou het niet terug betalen en had een verhaal verzonnen dat ik haar verkracht had. Zonder dna bewijs en zonder de feit dat ik niet hier in nederland was om mijzelf te verdedigen was ik veroordeeld en moet ik haar nu 5000 euro schadevergoeding betalen. Het kan heel makkelijk bewezen worden dat ik dit niet heb gedaan maar de politie wil geen aangifte tegen haar accepteren en ze zeggen jij hebt jouw kans al gehad.

  Ik heb gelezen dat mogelijk is dat jullie kunnen helpen en ik hoop het

  Mijn telefoon nummer is 00447424596212 of ik ben bereikbaar via deze email.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sjoerd van Berge Henegouwen

Elise Krielen
A FONDO recherchebureau

Pin It on Pinterest

Share This