10 Tips om betere keuzes te maken

1. DENK VOORUIT

Vliegen je gedachten alle kanten op bij een bepaald vraagstuk? Zet dan even een stapje terug en ga na wat je doel precies is van hetgeen waar je mee bezig bent. Is het vraagstuk onderdeel van een groter project? Wat zijn de concrete doelen en draagt je beslissing daaraan bij? Handel op basis daarvan verder.

2. VOORKOM OVERHAASTE BESLISSINGEN

Moet je een belangrijke beslissing maken, dan kan het zijn dat je over onvoldoende tijd of informatie beschikt. Toch is het goed om niet te gehaast een beslissing te maken. Breng het probleem goed in kaart en ga na welke mogelijke oorzaken ervoor te bedenken zijn. Doordat je op die manier meer verbanden ziet verhoog je de kans op een goede oplossing. Deze analysefase is belangrijk. Te vaak gaan we met het signaleren van het probleem meteen over tot het bedenken van de oplossing.

3. WAAK VOOR DENKFOUTEN

Maak bij het nemen van beslissingen onderscheid tussen aannames en feiten en let op voor een te snel gelegd oorzaakgevolg verband. Ook kan het zijn dat we onbewust beïnvloed worden of ons laten leiden door eerdere ervaringen die niet representatief zijn voor de huidige situatie. Deze 10 tips van neuropsycholoog Chantal van der Leest helpen je om denkfouten te herkennen en te voorkomen.

4. BETREK JE OMGEVING

Bespreek je overwegingen met je partner of leg je vraagstuk voor aan een bewaker waar je goed mee overweg kan. Misschien heeft deze hier vaker van gehoord. Anderen kunnen je helpen met het maken van de juiste keuze en vaak helpt het alleen al om je overwegingen hardop uit te spreken.

5. LEER VAN EERDERE BESLISSINGEN

Kijk naar eerdere beslissingen die je hebt genomen. We maken op bepaalde gebieden in ons leven betere keuzes dan op andere gebieden. Aangezien je niet alles van tevoren kunt weten, kan het voorkomen dat je een beslissing maakt die achteraf niet zo goed uitpakte, terwijl het op dat moment de beste keuze leek. Het is dan niet erg om op je beslissing terug te komen, beschouw het als een leerproces.

6. STA STIL BIJ WAT JE DOET

Herken je de gedachte: ‘Eigenlijk zou ik…’? Je checkt bijvoorbeeld nog even je tijdlijn van een van je social media accounts, omdat je behoefte hebt aan ontspanning, maar vindt eigenlijk dat je door moet gaan met je werk. Als je jezelf hoort zeggen ‘Eigenlijk zou ik…’ is dat een signaal dat het van belang is om even stil te staan bij wat je doet. Soms zoek je (in dit voorbeeld) gewoon afl eiding, omdat je even wil ontspannen in alle drukte. Maar zo nu en dan zijn we eigenlijk gewoon iets aan het uitstellen. Op het moment dat je je bedenkt dat je eigenlijk iets anders zou moeten, zit er een verschil tussen wat je verwacht van jezelf en wat je daadwerkelijk doet. Ook hier ligt de oplossing in het kiezen. Je kunt tussendoor even door je newsfeed scrollen, maar daar niet echt van genieten en ontspannen, omdat je eigenlijk vindt dat je door zou moeten werken. Of je zegt tegen jezelf: ‘Ik ga nu aan de slag en neem over een uur pauze, waarin ik berichten ga lezen op mijn telefoon.’ Het verschil zit in de bewuste keuze die je maakt.

7. GUN JEZELF TIJD

Door even stil te zijn en rust te nemen zorg je ervoor dat je je niet laat leiden door een bepaalde gemoedstoestand of situatie bij het maken van een keuze. Afstand nemen geeft je meer overzicht over de situatie.

8. BESEF DAT JE ALTIJD!! KEUZES HEBT

Veel mensen hebben regelmatig het gevoel dat ze van alles moeten. Hoe vaak horen we onszelf zeggen: ‘Ik moet dit nog even afmaken’. Hoe zou het zijn als we ervoor zouden kiezen om deze dingen te doen in plaats van het gevoel te hebben dat we ze moeten doen? Misschien is het inderdaad nodig dat we nog iets afmaken, maar moet dat perse? Of kunnen we ervoor kiezen om het af te maken, omdat we dat nou eenmaal beloofd hebben en we graag onze verantwoordelijkheid nemen? En is die bruiloft alleen een verplichting of heb je een keuze om te gaan en vind je het belangrijk om je betrokkenheid aan het bruidspaar te tonen op de dag die zo veel voor hen betekent? Zie je het alleen als je ouderlijke plicht om je zoon van school op te halen of kies je ervoor om dit te doen, omdat je graag voor hem zorgt? Door te beseffen dat elke situatie een keuze-mogelijkheid in zich draagt, ervaar je meer vrijheid. Het leven wordt leuker als je ziet dat je overal keuzes hebt.

9. FOCUS OP WAT BELANGRIJK IS

We laten ons vaak drijven door urgentie en verliezen dan de belangrijke dingen uit het oog. Soms kunnen we dus belangrijk doen over dingen die onbelangrijk zijn, of zijn we alleen maar bezig met de korte termijn en vergeten we de lange termijn.Als we ons vooral zouden richten op de belangrijke taken, houden we zowel de lange termijn (niet urgent) als de korte termijn (urgent) in de gaten. Maar hoe bepaal je dan precies of iets belangrijk is? Dat hangt af van jouw doel (zie tip 1). Hierbij is het belangrijk dat je nagaat of de beslissing van belang is binnen jouw rol of functie. Bedenk of de activiteit of keuze bijdraagt aan het behalen van de doelen die je in jouw rol of functie nastreeft. Daarnaast is het goed om bij jezelf na te gaan waardoor jij je laat leiden (urgentie of belang), en om hier bewust over na te denken bij het nemen van een besluit.

10. VERGEET NIET TE LACHEN!

Mensen die veel lachen worden over het algemeen gezien als gelukkiger en bekwamer, maar het gaat natuurlijk altijd om de balans tussen plezier maken en de serieuze kant van de zaak. Niet het een of het ander, maar het een én het ander. Zoals een Chinees gezegde luidt: ‘Life is a game, just play it!’

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sjoerd van Berge Henegouwen

Dit artikel is van de redactie.

Pin It on Pinterest

Share This