Lex

Gedetineerde Noah L.

Plaats gebeurtenissen in een breder perspectief 

Je maakt deel uit van een wereld, een land, een samenleving, waarin kinderen belangrijk zijn. Velen van de achterblijvers blijven thuis om verspreiding van de ziekte en het sterven te stoppen. De pandemie van 2020 die is veroorzaakt door het coronavirus (COVID-19), heeft gezorgd voor een van de grootste uitdagingen in de geschiedenis van de mensheid. Op deze uitdaging reageren met samenwerking in het belang van de kinderen, kan een blijvende sociale weldaad zijn. Het is een voorrecht in deze belangrijke tijd in het leven van kinderen met hun samen te werken. Je kunt helpen een enge, misschien zelfs traumatische situatie te veranderen in een situatie waarin je nare ervaringen onder ogen kunt zien en ervan leren, in het bevorderen van kennis en emotionele spierkracht.

Het is een belangrijke stap pijnlijke gebeurtenissen en herinneringen niet weg te stoppen, maar ze in een breder en positief perspectief te plaatsen. Het is de bedoeling kracht op te bouwen zonder te blijven stilstaan bij, dan wel voorbij te gaan aan de ellende.

Kinderen hebben herinneringen, nieuwsgierigheid, leren en plannen nodig om een toekomst op te bouwen.

Pin It on Pinterest

Share This